Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-121447-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm
Thời hạn giải quyết: Thời hạn ghi trong thông báo bán đấu giá của Trung tâm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng đến Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (địa chỉ: 469 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) để nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua tài sản bán đấu giá, khách hàng phải nộp 5% tiền đặt trước theo giá khởi điểm của tài sản mà khách hàng đăng ký tham gia đấu giá
Bước 2: Đến ngày ghi trong thông báo bán đấu giá, khách hàng đến Trung tâm để tham gia cuộc bán đấu giá tài sản đối với các tài sản mà khách hàng đã đăng ký
Bước 3: Sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, nếu bán đấu giá thành khách hàng sẽ thực hiện ký kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá với Trung tâm
Bước 4: Thực hiện các điều, khoản đã ghi trong hợp đồng mua bán tài sản
Đơn đăng ký mua tài sản bán đấu giá (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu của người đăng ký tham gia đấu giá
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký mua tài sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đăng ký tham gia đấu giá của tài sản bán đấu giá có giá khởi điểm -Từ 20.000.000 đồng trở xuống mức thu là 20.000 đồng/hồ sơ. -Từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng mức thu là 50.000 đống/hồ sơ. -Từ trên 50.000.000 đến 100.000.000 đồng mức thu là 100.000 đồng /hồ sơ. -Từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng mức thu là 200.000 đồng/hồ sơ. -Từ trên 500.000.000 đồng mức thu là 500.000 đồng/hồ sơ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thực hiện việc bán đấu giá tài sản - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-121447-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18