Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-121514-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Ngoại giao-lãnh sự, Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Ngoại vụ Bình Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với diện thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Ngoại vụ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến Văn phòng Sở Ngoại vụ (số 547 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 2: Cá nhân đến Văn phòng Sở Ngoại vụ nộp đầy đủ hồ sơ (theo mục 7). Nếu hồ sơ đầy đủ đúng yêu cầu, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ
Bước 3: Đến ngày hẹn, đến nhận quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện để ra quyết định sẽ được trả lời bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
Công văn đề nghị của đơn vị gửi Sở Ngoại vụ về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài, ghi rõ họ tên, chức vụ, loại, bậc, ngạch, hệ số lương, nước đến, ngày đi, ngày về, kinh phí, mục đích chuyến đi
Thư mời hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cử cán bộ, công chức và viên chức đi công tác nước ngoài - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-121514-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Ngoại giao-lãnh sự, Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
29