Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-122288-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) lập hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống và gửi văn bản đề nghị (kèm hồ sơ) lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân)
Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp huyện tập hợp hồ sơ do Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi lên, lập danh sách gửi về Chi cục Phát triển nông thôn, Địa chỉ: 60, đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng qui định có phiếu ký nhận hai (02) bên.
Hồ sơ chưa đầy đủ thì được cán bộ hướng dẫn, bổ sung, hẹn thời gian nộp và thời gian thông báo kết quả
Bước 3: Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu cho Hội đồng thẩm định và xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn để đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định và cấp giấy công nhận
Bước 4: Những đơn vị không được công nhận thì được Hội đồng trả lời
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nghề được công nhận là nghề truyền thống phải đạt 03 tiêu chí sau
Tiêu chí 1: Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận
Tiêu chí 2: Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc
Tiêu chí 3: Nghề gắn liền với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề
Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã
Bản sao giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng
Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền
Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hoá dân tộc của nghề truyền thống
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận nghề truyền thống - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-122288-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32