Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-122335-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thiết kế xin điều chỉnh quy hoạch và nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Địa chỉ: Số 5 đường Quang Trung, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ
Bước 2: Trường hợp nội dung hồ sơ đúng theo quy định, doanh nghiệp sẽ phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương đi kiểm tra thực tế quy hoạch của khu công nghiệp. Trong trường hợp nội dung hồ sơ không đúng theo quy định, doanh nghiệp sẽ nhận văn bản yêu cầu bổ sung/chỉnh sửa 1 lần của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch trong các khu công nghiệp
Tờ trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp (do chủ đầu tư tự soạn thảo)
Giấy phép đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư (1 bản sao y của doanh nghiệp)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (1 bản sao y của doanh nghiệp)
Hồ sơ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (1 bản sao y của doanh nghiệp)
Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện điều chỉnh quy hoạch thi tiết khu công nghiệp (1 bản sao y của doanh nghiệp)
Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế (1 bản sao y của doanh nghiệp)
Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì thiết kế (sao y công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp với điều kiện không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-122335-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22