Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-124047-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông, Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đến Phòng Quản lý Phương tiện Thủy bộ - Sở Giao thông vận tải Bình Dương (số 1 đường 30-4, phường Phú Thọ, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương) để được hướng dẫn và nhận tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Bước 2: Người có nhu cầu hoàn chỉnh hồ sơ đến nộp tại Phòng Quản lý Phương tiện Thủy bộ - Sở Giao thông vận tải Bình Dương để cán bộ quản lý kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận và hẹn thời gian đối chiếu tờ khai cấp đăng ký với biển số xe máy chuyên dùng. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định
Buớc 3: Đến ngày hẹn đối chiếu tờ khai cấp đăng ký với biển số xe máy chuyên dùng, người có yêu cầu đăng ký đem xe đến để đối chiếu hoặc đưa cán bộ đến nơi có xe để đối chiếu với Tờ khai cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng
Buớc 4: Sau khi đối chiếu đúng với tờ khai, cán bộ sẽ viết Giấy hẹn cấp đăng ký, biển số và thu lệ phí theo qui định
Bước 5: Đến ngày hẹn, đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký, cấp biển số tại Phòng Quản lý Phương tiện Thủy bộ - Sở Giao thông vận tải Bình Dương
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đến làm thủ tục đăng ký, biển số mang theo Giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc Chứng minh thư Nhân dân và Sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân)
Tờ khai cấp đăng ký, biển số theo mẫu quy định
Hóa đơn tài chính (bản chính), hoặc Hợp đồng mua bán, hoặc Giấy chuyển nhượng theo qui định của pháp luật
Giấy giới thiệu của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền (nếu là cơ quan, tổ chức)
Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng
Tải về
Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đóng lại, đóng mới số khung, số động cơ: 50.000 đồng
Phí Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu không kèm theo biển số: 30.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
16