Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-124683-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore
Cơ quan phối hợp (nếu có): - Các Bộ, ngành trung ương có liên quan. - Các Sở, ngành địa phương có liên quan.
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 1. Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
2. Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện: - Không cần lấy ý kiến các ngành: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. - Phải lấy ý kiến các ngành: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
3. Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có ý kiến Thủ tướng : 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore - số 08 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Bước 2: - Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ và viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, có yêu cầu điều chỉnh bổ sung hồ sơ, Ban quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho nơi gửi hồ sơ trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận được hồ sơ chuyển từ nhân viên bưu điện được tính là ngày tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận đầu tư với trường hợp được cấp và nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư cũ cho Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ nhận văn bản trả lời của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore
Khi đến nhận kết quả, người nhận xuất trình biên nhận (trường hợp mất biên nhận hoặc hồ sơ gửi qua bưu điện, người nhận phải xuất trình giấy giới thiệu của nhà đầu tư)
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Quyết định bằng văn bản của Doanh nghiệp về việc bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh của chi nhánh và mục tiêu dự án
Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện kinh doanh (Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép đầu tư của Doanh nghiệp
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1.Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện: 01 bộ gốc. 2. Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện: 04 bộ (trong đó có ít nhất 01 bộ gốc) 3. Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có ý kiến Thủ tướng (điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP): 10 bộ (trong đó có ít nhất 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của chi nhánh và mục tiêu của dự án - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-124683-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21