Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-127650-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bên thế chấp và Bên nhận thế chấp ký hợp đồng thế chấp
Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Địa chỉ: Số 5 đường Quang Trung, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.để lấy Phiếu yêu cầu hoặc tải Phiếu yêu cầu (Mẫu 02/PYC của Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT) từ trang web của Bộ Tư pháp hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn) về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để nhận Văn bản xác nhận hợp đồng thế chấp
Phiếu yêu xác nhận hợp đồng, văn bản (theo mẫu)
Chứng minh người ký kết hợp đồng là đại diện hợp pháp của các bên ký kết (1 bản) gồm:
Bên thế chấp: (1 bộ)
+ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (1 bản sao y của doanh nghiệp).
+ Biên bản họp hội đồng thành viên, cổ đông, Hội đồng quản trị / điều lệ công ty (bản chính).
+ Chứng minh nhân dân hoặc passport của người đại diện ký kết (1 bản sao y của doanh nghiệp).
Bên nhận thế chấp: (1 bộ)
+ Quyết định thành lập ngân hàng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có nội dung tương tự (1 bản sao y của doanh nghiệp).
+ Quyết định bổ nhiệm giám đốc. Trường hợp người đại diện ký kết hợp đồng thế chấp không phải là giám đốc thì phải bổ sung các giấy tờ sau:
• Giấy ủy quyền (1 bản chính đối với lần đầu đăng ký giao dịch và bản sao y của doanh nghiệp đối với các lần tiếp theo).
• Bảng phân công trách nhiệm quyền hạn (1 bản sao y của doanh nghiệp).
+ Phiếu đăng ký mẫu chữ ký (1 bản sao ycủa doanh nghiệp).
+ Chứng minh nhân dân hoặc passport của người đại diện ký kết ( 1 bản sao y của doanh nghiệp).
Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( 1 bản chính để đối chiếu và 1 bản sao y của doanh nghiệp để lưu).
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (1 bản chính để đối chiếu và 1 bản sao y của doanh nghiệp để lưu).
Giấy tờ chứng minh nghĩa vụ tài chính
+ Hóa đơn tài chính (1 bản chính và 1 bản sao y của doanh nghiệp để lưu).
+ Hợp đồng thuê đất (bản sao ycủa doanh nghiệp).
5. Hợp đồng thế chấp (tối thiểu 5 bản chính).
6. Biên bản định giá (1 bản chính).
7. Hợp đồng tín dụng (1 bản chính).
8. Tài sản đã được giải chấp (nếu có)(1 bản chính hoặc 1 bản sao y công chứng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu xác nhận hợp đồng, văn bản
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-127650-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21