Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-128759-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp không lấy mẫu đối chứng)
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp có lấy mẫu đối chứng)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý để nhận mẫu đơn và được hướng dẫn thủ tục phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường
Địa chỉ: Số 5 đường Quang Trung, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Ban Quản lý. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ
Bước 3: Ban Quản lý tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại tổ chức/Doanh nghiệp
Bước 4: - Tổ chức phải có trách nhiệm chỉnh sửa và bổ sung các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường theo Biên bản kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường.
- Nộp lại hồ sơ đã hoàn chỉnh tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Ban Quản lý. Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả lần 2 cho người nộp hồ sơ.
Bước 5: Đến ngày hẹn, Tổ chức cử người đến nhận Đề án bảo vệ môi trường kèm theo Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường do Ban quản lý cấp
Mẫu văn bản đề nghị phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường (01 bản) (theo mẫu)
Bản Đề án bảo vệ môi trường (07 bản chính)
Bản sao y của doanh nghiệp một trong các loại: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (01 bản)
Bản sao y của doanh nghiệp Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư (nếu có) (01 bản)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và yêu cầu về nội dung đề án bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
Tải về
Mẫu bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-128759-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20