Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-128969-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Y tế để lấy mẫu hồ sơ để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Y tế (211, Bs Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương). Cá nhân sẽ nhận được một phiếu hẹn ngày trả kết quả từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Y tế
Bước 3: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cá nhân đem phiếu hẹn đến tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Y tế để nhận Giấy chứng chỉ hành nghề Y tư nhân do Sở Y tế cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng chỉ, cá nhân sẽ nhận văn bản trả lời của của Sở Y tế
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Số 07/2003/PL-UBTVQH11
Điều 9: Người được cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có bằng cấp phù hợp với hình thức tổ chức và phạm vi chuyên môn hành nghề;
- Đã có thời gian thực hành tại cơ sở y, dược;
- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Có đủ sức khỏe để hành nghề;
- Có đủ các điều kiện khác theo quy định tại các điều 17 của Pháp lệnh này tùy theo từng hình thức tổ chức hành nghề;
- Không thuộc đối tượng pháp luật cấm
Điều 22: Người được cấp Chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Các điều kiện quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh này;
- Có một trong các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn sau đây tùy theo yêu cầu của từng hình thức tổ chức hành nghề và phạm vi chuyên môn hành nghề:
- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học về y học cổ truyền;
- Bằng tốt nghiệp đại học dược hoặc trung học dược và có Giấy chứng nhận đã học dược học cổ truyền;
- Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Sở Y tế) cấp;
- Đã qua thực hành 5 năm đối với hình thức tổ chức hành nghề quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 21 của Pháp lệnh này tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; 2 năm đối với hình thức tổ chức hành nghề quy định tại khoản 4 Điều 21 của Pháp lệnh này tại cơ sở y dược học cổ truyền.
Thông tư của Bộ Y tế số 07/2007/TT-BYT
- Người được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân phải có đủ các điều kiện chung theo quy định tại Điều 22 của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và Điều 5 của Nghị định số 103/2003/NĐ-CP.
- Bằng cấp và thời gian thực hành của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền để mở cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc phải có đủ các điều kiện cụ thể sau:
- Người đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc phải có một trong các bằng cấp, giấy chứng nhận sau: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp về y học cổ truyền trở lên hoặc bằng cấp lương y do cơ sở có chức năng đào tạo được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp hoặc giấy chứng nhận chuyên môn y dược học cổ truyền (chứng nhận lương y) do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế đã cấp trước ngày Thông tư số 01/2004/TT-BYT có hiệu lực và có thời gian thực hành từ 5 năm trở lên tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp theo quy định của Bộ Y tế.
- Xác định thời gian thực hành căn cứ vào quyết định nghỉ hưu hoặc giấy xác nhận của cơ quan đơn vị.
- Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ sở y của Nhà nước được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân để làm người đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc ngoài giờ.
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân (theo mẫu)
Sơ yếu lý lịch hành nghề y tư nhân (theo mẫu)
Đơn xin xác nhận thời gian công tác (theo mẫu)
Đơn xin phép hành nghề y tư nhân ngoài giờ (theo mẫu)
Bản cam kết (theo mẫu)
Bản sao hợp pháp văn bằng, chứng chỉ chuyên khoa
Bản sao hợp pháp Chứng minh thư nhân dân
Giấy chứng nhận sức khỏe từ tuyến huyện trở lên (cấp trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp) có dán ảnh và dấu giáp lai.
02 Ảnh 4 cm x 6 cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết (Mẫu - Phụ lục II – 5)
Tải về
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề YHCT tư nhân (Mẫu - Phụ lục II – 1)
Tải về
Đơn xin phép hành nghề YHCT tư nhân ngoài giờ (Mẫu - Phụ lục II – 4)
Tải về
Đơn xin xác nhận thời gian công tác (Mẫu - Phụ lục II – 3)
Tải về
Sơ yếu lý lịch hành nghề YHCT tư nhân (Mẫu - Phụ lục II – 2)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp mới chứng chỉ hành nghề y tư nhân, y dược học cổ truyền tư nhân 150.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22