Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-129007-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Quản lý mua mẫu hồ sơ cấp lại giấy phép lao động người nước ngoài. Địa chỉ: Số 5 đường Quang Trung, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ cấp lại giấy phép lao động người nước ngoài tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Quản lý. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ có phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ
Bước 3: Đơn vị có trách nhiệm chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ cấp lại giấy phép lao động là người nước ngoài (nếu có thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp lại phép lao động nước ngoài của Ban Quản lý) và nộp lại sau khi hồ sơ đúng quy định
Bước 4: Đến ngày hẹn ghi trong biên nhận, đơn vị đến nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để đóng lệ phí và nhận giấy phép lao
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong thời hạn 30 ngày (tính theo ngày dương lịch) kể từ ngày giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lao động cho Ban Quản lý
Đề nghị cấp lại giấy phép lao động (theo mẫu) của người nước ngoài (bản chính)
Đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (theo mẫu) của người sử dụng lao động (bản chính)
01 (một) ảnh màu (kích thước 3cm x 4cm, không đeo kính, chụp chính diện, rõ hai tai, phong ảnh màu trắng) (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị cấp lại giấy phép lao động (người lao động)
Tải về
Đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (người sử dụng lao động)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại Giấy phép lao động 300.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong các Khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-129007-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20