Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-158112-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế , Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định cho công ty dự định thành lập
Bước 2: Lấy mẫu tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc tải mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương, 188 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để đặt tên doanh nghiệp
Bước 3: Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục, tổ chức hoặc cá nhân đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương - số 188 đại lộ Bình Dương, khu 2, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh
Bước 4: Đến ngày trong giấy biên nhận, cá nhân, tổ chức đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương để nhận kết quả
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu)
Điều lệ Hợp tác xã
Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã
Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã
Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu, hoặc thẻ thường trú) chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật
Trường hợp Hợp tác xã kinh doanh có điều kiện
+ Đối với ngành, nghề phải có giấy phép kinh doanh thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh. Việc cấp Giấy phép kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện được tiến hành độc lập với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã;
+ Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không cần giấy phép thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi có đủ điều kiện kinh doanh;
+Đối với ngành, nghề phải có vốn pháp định thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó khi hợp tác xã có đủ vốn pháp định;
+ Đối với ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định (khoản 4, Điều 3 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ;
+ Trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề có điều kiện phải có giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định thì hợp tác xã phải gửi bản sao hợp lệ giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp cho hợp tác xã đối với các ngành, nghề đó đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.
- Trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề có điều kiện đòi hỏi phải có giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định thì hợp tác xã phải gửi bản sao hợp lệ giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp cho hợp tác xã đối với các ngành, nghề đó đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Điều lệ mẫu Hợp tác xã
Tải về
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Tải về
Số lượng xã viên, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã ở cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh là 200.000 đồng/ 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập Hợp tác xã - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-158112-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21