Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-158113-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế , Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các công ty phải ký kết hợp đồng sáp nhập để về thống nhất về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty sáp nhập và chuẩn bị các thủ tục theo qui định. Liên hệ lấy mẫu tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc tải mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình daonh nghiệp (tại Website: http://dkkdbinhduong.googlepages.com)
Bước 2: Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương; số 188 đại lộ Bình Dương, khu 2, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh
Bước 3: Đến ngày trong giấy biên nhận, cá nhân, tổ chức đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương để nhận kết quả
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập (theo mẫu)
Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người đại diện, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền)
Danh sách thành viên công ty (theo mẫu)
Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ,, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Chứng chỉ hành nghề, bằng cấp đối với các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có
Ngoài hồ sơ trên, trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập phải có thêm hợp đồng sáp nhập, biên bản họp Hội đồng thành viên của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách thành viên
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp sáp nhập doanh nghiệp 200.000 đồng/ 1 lần cấp
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sáp nhập các công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-158113-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32