Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-158247-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế , Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định cho công ty dự định thành lập
Bước 2: Lấy mẫu tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc tải mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương, 188 đại lộ Bình Dương, khu 2, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để đặt tên doanh nghiệp
Bước 3: Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục, tổ chức hoặc cá nhân đến nộp nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh
Bước 4: Đến ngày trong giấy biên nhận, cá nhân, tổ chức đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương để nhận kết quả
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế
Dự thảo điều lệ Điều lệ công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có đầy đủ chữ ký người đại diện theo pháp luật của công ty
Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu, hoặc thẻ thường trú) người đại diện theo pháp luật hoặc quyết định thành lập
Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý. Gửi kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền
Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền
Văn bản xác nhận vốn pháp định của tổ chức có thẩm quyền đối với các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Chứng chỉ hành nghề, bằng cấp đối với các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề, bằng cấp
Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế
Tải về
Danh sách người đại diện theo ủy quyền
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên 200.000 đồng/ 1 lần cấp
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập Doanh gnhiệp đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-158247-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24