Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-158372-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh, Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế , Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị chứng chỉ hành nghề, bằng cấp, hợp đồng lao động, giấy tờ cá nhân…cho chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí dự định thay đổi
Bước 2: lấy mẫu hoặc tải mẫu Thay đổi tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí
Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ trao biên nhận có ngày hẹn giải quyết. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẩn bổ sung, chỉnh sữa nộp lại sau
Bước 4: Đến cơ quan đăng ký kinh doanh lấy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thông báo thay đổi (theo mẫu)
Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ được điều chỉnh
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức và khoa học công nghệ
Quyết định của cơ quan cấp trên trực tiếp, của thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu, hoặc thẻ thường trú) Thủ trưởng tổ chức khoa học công nghệ (nếu thay đổi người đứng đầu tổ chức)
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề cá nhân ở chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập địa điểm kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ khi thay đổi là 20.000 đồng/ 1 lần cấp
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-158372-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh, Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27