Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS1
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không có quy định nhưng căn cứ tình hình thực tế của cơ quan đề nghị nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (Số 01 đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
Thời hạn giải quyết: Không có quy định nhưng căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, thời hạn giải quyết không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (Số 01 đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và viết biên nhận (theo quy định tại Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/6/2008 của Bộ Tài chính)
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, ghi biên nhận và vào sổ theo dõi
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn chủ đầu tư kê khai bổ sung
Bước 3: Tiến hành nhập liệu, phát sinh mã số trong hệ thống máy tính
Bước 4: Phê duyệt mã số trong chương trình cấp mã số
Bước 5: In giấy chứng nhận mã số
Bước 6: Trình Ban Giám đốc Sở ký giấy chứng nhận mã số
Bước 7: Cấp giấy chứng nhận mã số cho đơn vị
Bước 8: Phát hành kết quả (đơn vị kiểm tra đối chiếu và ký nhận)
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
- Sáng: Từ 07h30' đến 11h00'
- Chiều: Từ 13h30' đến 16h30'
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Tờ khai cấp mã số quan hệ ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và các hồ sơ kèm theo tờ khai:
- Đối với mẫu tờ khai số 03-MSNS-BTC: 01 bản quyết định duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư (bản chính hoặc bản sao có công chứng)
Đối với mẫu tờ khai số 04-MSNS-BTC: 01 bản quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản chính hoặc bản sao có công chứng)
Đối với mẫu tờ khai số 05-MSNS-BTC: 01 bản quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, 01 bản quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị thực hiện dự án (nếu có) (bản chính hoặc bản sao có công chứng)
Đối với mẫu tờ khai số 07-MSNS-BTC: 01 bản quyết định hoặc văn bản có liên quan đến việc thay đổi dự án (bản chính hoặc bản sao có công chứng); 01 văn bản giải trình về việc điều chỉnh thông tin đăng ký mã số (bản chính)
Số bộ hồ sơ: Không có quy định nhưng căn cứ tình hình thực tế của cơ quan đề nghị số lượng là 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách ( Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)
Tải về
Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Tải về
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách - Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Tải về
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách - Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư
Tải về
Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mã số quan hệ ngân sách cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS1
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
30