Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS11
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Theo phân cấp tại Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đại diện các sở, ngành có liên quan đến tài sản điều chuyển
Cách thức thực hiện: Không có quy định nhưng căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đề nghị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Tài chính (Số 01 đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
Thời hạn giải quyết: Không có quy định nhưng căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, thời hạn giải quyết không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Trường hợp thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định: Văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Trường hợp thuộc thẩm quyền Sở Tài chính: Văn bản thống nhất điều chuyển tài sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (Số 01 đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
Bước 2: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và giải quyết hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả giải quyết cho đơn vị
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
- Sáng: Từ 07h30' đến 11h30'
- Chiều: Từ 13h30' đến 16h30'
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản
Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản
Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan theo quy định
Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN
Số bộ hồ sơ: Không có quy định nhưng căn cứ tình hình thực tế của cơ quan đề nghị số lượng là 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh mục tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý (Điều chuyển tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp)
Tải về
Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị xử lý(Điều chuyển tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp)
Tải về
Danh mục xe ô tô đề nghị xử lý (Điều chuyển tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chuyển tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS11
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Tài chính công
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
67