Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS119
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ nộp lần 1); 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (sau khi đề án/báo cáo được bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép gia hạn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn, lấy mẫu đơn
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. Cán bộ tiếp nhận viết biên nhận hồ sơ
Bước 3: Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả.
Ghi chú:
- Trong quá trình thẩm định sơ bộ hồ sơ nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì sẽ có ý kiến xử lý.
- Trong quá trình thực hiện khảo sát địa điểm, thẩm định nếu hồ sơ cần phải chỉnh sửa, bổ sung thì sẽ có văn bản yêu cầu.
Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác (Mẫu 04).
Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép (trường hợp gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất) (Mẫu 28)
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
Bản sao giấy phép đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép (trường hợp gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất)
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy phép 75.000 đồng (Nộp phí, lệ phí khi nhận Quyết định)
Phí thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% tương ứng với từng mức thu - Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm là 400.000 đồng. - Đối với đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 200 m3 đến <500 m3/ngày đêm là 1.100.000 đồng. - Đối với đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 500 m3 đến <1.000 m3/ngày đêm là 2.600.000 đồng. - Đối với đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến <3.000 m3/ngày đêm là 5.000.000 đồng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS119
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31