Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS12
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan đến tài sản thanh lý
Cách thức thực hiện: Không có quy định nhưng căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đề nghị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Tài chính (Số 01 đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
Thời hạn giải quyết: Không có quy định nhưng căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, thời hạn giải quyết không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (Số 01 đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
Bước 2: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và giải quyết hồ sơ
Bước 3: Thông báo trả kết quả giải quyết
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
- Sáng: Từ 07h30' đến 11h30'
- Chiều: Từ 13h30' đến 16h30'
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước
Danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN
Biên bản hoặc ý kiến bằng văn bản xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn
Số bộ hồ sơ: Không có quy định nhưng căn cứ tình hình thực tế của cơ quan đề nghị số lượng là 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh mục tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý (Thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp)
Tải về
Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị xử lý(Thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp)
Tải về
Danh mục xe ô tô đề nghị xử lý (Thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS12
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Tài chính công
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17