Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS32
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Đối với những trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Trích lục hộ tịch (Bản sao)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
Bước 2:: + Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp: Ô 14, 15 tầng 1 Tháp B - Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
+ Hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, tầng 15, tháp A - Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Đối với hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận viết Biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận viết Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ để tiếp nhận.
Bước 3: Đến ngày hẹn trong Biên nhận, người có yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp để nhận kết quả. Hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.
Tờ khai cấp bản sao Trích lục hộ tịch (theo mẫu đính kèm)
* Lưu ý:
1. Xuất trình Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.
2. Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là những người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền thì còn phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch
* Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện
1. Tờ khai cấp bản sao Trích lục hộ tịch (theo mẫu đính kèm)
2. Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
3. Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là những người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền thì còn phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp bản sao Trích lục hộ tịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 5.000 đồng/1 bản sao
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS32
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
54