Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS37
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi có đủ căn cứ chứng minh người thực hiện trợ giúp pháp lý vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Trợ giúp pháp lý (đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là một bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp hoà giải, giải đáp pháp luật; Có quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có người thân thích liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý; Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã từng là người giải quyết vụ việc đó; Có căn cứ khác cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý) hoặc phải thay đổi theo pháp luật tố tụng thì người được trợ giúp pháp lý hoàn chỉnh hồ sơ yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Địa chỉ: số 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho người yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý và thông báo rõ lý do bằng văn bản.
Bước 3: - Đến ngày trong phiếu hẹn, người yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.
- Trong trường hợp người yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý có yêu cầu nhận kết quả qua đường bưu điện thì Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước gửi Quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nộp hồ sơ qua đường bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người thực hiện trợ giúp pháp lý vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý hoặc thuộc một trong các trường hợp không được tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý hoặc phải thay đổi theo pháp luật tố tụng.
Đơn yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (nêu rõ lý do, căn cứ đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý) (bản chính);
Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến yêu cầu thay đổi.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS37
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
14