Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS40
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (04 ngày tại Trung tâm và 03 ngày tại Sở Tư pháp)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp lại thẻ Cộng tác viên; Thẻ Cộng tác viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong trường hợp Thẻ cộng tác viên bị mất, bị hỏng không sử dụng được thì cộng tác viên hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ cộng tác viên theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Địa chỉ: số 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận viết phiếu hẹn
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho người đề nghị cấp lại Thẻ cộng tác viên và thông báo rõ lý do bằng văn bản.
Bước 3: Đến ngày trong phiếu hẹn, cộng tác viên đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. Trong trường hợp cộng tác viên có yêu cầu nhận kết quả qua bưu điện thì Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước gửi Quyết định cấp lại thẻ cộng tác viên và Thẻ cộng tác viên cho cộng tác viên qua đường bưu điện.
Đơn đề nghị cấp lại thẻ Cộng tác viên (phải ghi rõ việc thẻ bị mất, bị hỏng không sử dụng được);
Thẻ cộng tác viên bị hư hỏng (Đối với trường hợp thẻ bị hư hỏng);
Hai ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS40
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18