Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS42
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật có yêu cầu tham gia trợ giúp pháp lý hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động (Địa chỉ: ô 14, 15 tầng 1 Tháp B - Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
+ Nếu hồ sơ hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận viết phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc từ chối giải quyết thì trả lại hồ sơ cho người đề nghị và thông báo rõ lý do bằng văn bản.
Bước 3: Đến ngày trong Phiếu hẹn, tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật có yêu cầu đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.
Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (theo mẫu);
Danh sách Luật sư, Tư vấn viên pháp luật (bản chính);
Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư, công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22