Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS48
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp thẻ cộng tác viên, Trung tâm mời cộng tác viên đến ký kết hợp đồng cộng tác
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý được ký kết với cộng tác viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Thẻ cộng tác viên, cộng tác viên hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị ký kết hợp đồng cộng tác theo qui định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Địa chỉ: số 469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản.
Bước 3: Đến ngày trong Phiếu hẹn, người đề nghị ký kết hợp đồng cộng tác đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.
Quyết định công nhận và cấp thẻ cộng tác viên (bản sao);
Thẻ cộng tác viên (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ký kết hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS48
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
52