Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS49
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng cộng tác của cộng tác viên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý; Văn bản về việc không đồng ý đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng cộng tác
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cộng tác viên có yêu cầu thay đổi, bổ sung Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung Hợp đồng cộng tác tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Địa chỉ Trung tâm: số 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản.
Bước 3: Đến ngày trong phiếu hẹn, cộng tác viên đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước để tiến hành ký kết văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc nhận văn bản về việc không đồng ý đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng cộng tác.
Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác (bản chính);
Hợp đồng cộng tác trước đây (bản chính);
Thẻ cộng tác viên (bản photo).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi, bổ sung Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS49
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28