Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS51
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc qua đường bưu điện; Gọi điện thoại
Thời hạn giải quyết: Đối với vụ việc đơn giản: tư vấn ngay khi nhận được đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tư vấn được chuyển đến bằng thư tín; Đối với vụ việc phức tạp: 15 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ việc hoặc nhận đủ các giấy tờ tài liệu cần bổ sung; trường hợp vụ việc cần xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc văn bản tư vấn pháp luật; bản ghi âm cuộc điện thoại tư vấn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu tư vấn pháp luật hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định.
Bước 2: Nộp hồ sơ đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Địa chỉ: số 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hoặc gọi điện thoại cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước số 0650.3858266.
Bước 3: - Chuyên viên kiểm tra hồ sơ (hoặc kiểm tra thông tin của người gọi điện thoại), ghi vào Sổ theo dõi, tổng hợp vụ việc trợ giúp pháp lý và chuyển vụ việc cho Trợ giúp viên pháp lý (theo Lịch trực tiếp dân).
- Trợ giúp viên pháp lý tư vấn ngay hoặc viết phiếu hẹn cho người có yêu cầu nếu vụ việc tư vấn phức tạp. Đến ngày trong phiếu hẹn, người có yêu cầu đến Trung tâm để được tư vấn.
* Trường hợp vụ việc yêu cầu tư vấn được chuyển đến bằng thư tín thì người thực hiện trợ giúp pháp lý trả lời bằng văn bản hoặc mời đến trụ sở để tư vấn trực tiếp.
* Trường hợp tư vấn qua điện thoại, đối với vụ việc đơn giản thì người thực hiện trợ giúp pháp lý tư vấn ngay, nếu vụ việc phức tạp thì người thực hiện trợ giúp pháp lý hướng dẫn người có yêu cầu trực tiếp đến trụ sở Trung tâm để được tư vấn.
* Trường hợp vụ việc yêu cầu tư vấn thuộc trường hợp từ chối thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý thì Trợ giúp viên thông báo lý do từ chối bằng văn bản. Trường hợp vụ việc thuộc trường hợp từ chối thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý gồm:
+ Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý;
+ Người được trợ giúp pháp lý cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc;
+ Người được trợ giúp pháp lý vi phạm nghiêm trọng nội quy hoặc có hành vi làm mất trật tự nơi thực hiện trợ giúp pháp lý; xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý;
+ Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý;
+ Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp;
+ Vụ việc trợ giúp pháp lý không liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý hoặc thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại hoặc không thuộc phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý;
+ Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 37 của Luật Trợ giúp pháp lý (là vụ việc trợ giúp pháp lý không thuộc các trường hợp sau: người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương; vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương; vụ việc trợ giúp pháp lý do tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác chuyển đến);
+ Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là một bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp hoà giải, giải đáp pháp luật;
+ Người thực hiện trợ giúp pháp lý là người có quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có người thân thích liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý;
+ Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã từng là người giải quyết vụ việc đó;
+ Có căn cứ khác cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý.
* Nếu vụ việc trợ giúp pháp lý không thuộc các trường hợp sau: người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương; vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương; vụ việc trợ giúp pháp lý do tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác chuyển đến (Điều 26 Luật Trợ giúp pháp lý) thì Trung tâm làm Phiếu chuyển cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác và gửi Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho người có yêu cầu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc trường hợp phải từ chối theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (theo mẫu);
Giấy tờ chứng minh người có yêu cầu là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý (bản sao);
Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc (bản sao) (nếu có).
Qua điện thoại: cung cấp thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ, năm sinh, đối tượng được trợ giúp pháp lý, số điện thoại, nội dung yêu cầu trợ giúp pháp lý.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS51
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40