Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS55
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định.
* Trong trường hợp có một trong các căn cứ phải từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý (người có yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý; người được trợ giúp pháp lý cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc; người được trợ giúp pháp lý vi phạm nghiêm trọng nội quy hoặc có hành vi làm mất trật tự nơi thực hiện trợ giúp pháp lý; xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý; người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý; vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp; vụ việc trợ giúp pháp lý không liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý hoặc thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại hoặc không thuộc phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý; vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là một bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp hoà giải, giải đáp pháp luật; người thực hiện trợ giúp pháp lý là người có quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có người thân thích liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý đã từng là người giải quyết vụ việc đó; có căn cứ khác cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý) thì Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước xem xét, có văn bản thông báo rõ lý do về việc từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý.
Bước 2: Người rút yêu cầu trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Địa chỉ: số 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
+ Nếu hồ sơ hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản.
Bước 3: - Đến ngày trong phiếu hẹn, người rút yêu cầu trợ giúp pháp lý đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.
- Trong trường hợp người rút yêu cầu trợ giúp pháp lý có yêu cầu nhận kết quả qua bưu điện thì Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước gửi Thông báo không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý (trường hợp rút yêu cầu trợ giúp pháp lý).
Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý (trường hợp người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý) (bản chính) hoặc giấy tờ chứng minh vụ việc thuộc trường hợp phải từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS55
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
48