Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS56
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Địa chỉ: số 469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý; Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường hợp vụ việc trợ giúp pháp lý không thuộc phạm vi trợ giúp pháp lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Trợ giúp pháp lý (người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương; vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương; vụ việc trợ giúp pháp lý do tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác chuyển đến) thì Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ở địa phương khác để thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định.
Bước 2: Chuyên viên ghi vào Sổ theo dõi, tổng hợp vụ việc trợ giúp pháp lý, gửi Phiếu chuyển cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ở địa phương khác và thông báo về việc chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý (người được trợ giúp pháp lý trực tiếp đến Trung tâm nhận hoặc nhận qua đường bưu điện).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người được trợ giúp pháp lý không cư trú tại địa phương hoặc vụ việc trợ giúp pháp lý không xảy ra tại địa phương.
Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (theo mẫu);
Giấy tờ chứng minh người có yêu cầu là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý (bản sao);
Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc (bản sao) (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước khác - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS56
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22