Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS59
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào Sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có yêu cầu chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định.
- Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm (Khoản 2 Điều 48 Luật Trợ giúp pháp lý); hoặc trường hợp tổ chức hành nghề Luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật thì Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để nhân dân biết.
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi đã đăng ký (Địa chỉ: ô 14, 15 tầng 1 Tháp B - Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
- Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật chuyển hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đang thực hiện đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan.
Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS59
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
42