Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS713
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.
Thời hạn giải quyết: - Bước 1: Sau 03 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận.
- Bước 2: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe có hiệu lực 05 năm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ TTHC:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đến Sở Giao thông vận tải Bình Dương (địa chỉ: tầng 12A, Tháp A – Trung tâm Hành chính Thành phố mới Bình Dương).
- Bước 2: Sau khi xây dựng xong, tổ chức, cá nhân gửi văn bản kèm hồ sơ đề nghị Sở GTVT cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.
Bước 2: Giải quyết TTHC:
- Bước 1: Sau 03 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải Bình Dương xem xét, có văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 3 gửi tổ chức, cá nhân. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Bước 2: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải Bình Dương tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng thỏa mãn các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Bước 1: Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe.
Bước 2:
+ Văn bản đề nghị;
+ Văn bản chấp thuận chủ trương;
+ Dự án đầu tư xây dựng;
+ Bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng; bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể; hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch.
Số bộ hồ sơ: Bước 1: 01 bộ. Bước 2: 01 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS713
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19