Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS714
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe có hiệu lực 05 năm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ TTHC:
- Trước khi Giấy chứng nhận hết hạn 30 ngày, Trung tâm sát hạch lái xe nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đến Sở Giao thông vận tải Bình Dương (địa chỉ: tầng 12A, Tháp A – Trung tâm Hành chính Thành phố mới Bình Dương - P.Hòa Phú - Tp.Thủ Dầu Một - T.Bình Dương).
- Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động được cấp lại khi hết hạn hoặc trong quá trình hoạt động có thay đổi về phần mềm sát hạch, thiết bị chấm điểm; chủng loại, số lượng mô tô sát hạch.
Bước 2: Giải quyết TTHC:
Sở Giao thông vận tải Bình Dương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp lại Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trung tâm sát hạch lái xe thỏa mãn các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
Văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS714
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19