Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS832
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tư pháp, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: + Đối với trường hợp có đủ cơ sở xác định có quốc tịch Việt Nam thì Sở Tư pháp giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
+ Đối với trường hợp cần thẩm tra, xác minh thì tổng thời hạn giải quyết là 29 ngày làm việc (trong đó Bộ Tư pháp: 10 ngày làm việc, Sở Tư pháp 05 ngày làm việc, thời gian gửi bưu điện: 14 ngày).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;
Bước 2: + Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp: ô 14, 15 tầng 1 Tháp B - Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
+ Hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, tầng 15, tháp A - Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Đối với hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận viết Biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận viết Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ để tiếp nhận.
Bước 3: Đến ngày hẹn trong Biên nhận, người có yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp để nhận kết quả. Hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam (theo mẫu đính kèm);
02 ảnh (4x6);
GiấyCMND hoặc hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
Một trong các giấy tờ chứng minh về quốc tịch (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) như:
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ (trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam);
- Giấy chứng minh nhân dân;
- Hộ chiếu Việt Nam;
- Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
- Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;
- Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài;
- Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi;
- Giấy tờ tương tự do chính quyền cũ trước đây cấp, kể cả giấy khai sinh trong đó không có mục quốc tịch hoặc mục quốc tịch bỏ trống nếu trên đó ghi họ tên Việt Nam (họ tên người yêu cầu, họ tên cha, mẹ)..
Trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh quốc tịch nêu trên thì nộp giấy tờ (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) sau:
- Tờ khai lý lịch (theo mẫu quy định) ;
- Giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch của ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con;
Bản sao giấy tờ có nội dung liên quan đến quốc tịch của đương sự do chế độ cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;
Bản sao giấy tờ trên đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai lý lịch
Tải về
Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận có quốc tịch Việt Nam - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS832
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22