Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-005542-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và đào tạo
Bước 2:: Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn và vào sổ theo dõi cấp lại bằng, hoàn thiện Bằng tốt nghiệp trình Trưởng phòng ký
Bước 3: Cá nhân đến nhận Bằng tốt nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đơn xin sửa lại bằng tốt nghiệp có xác nhận của nhà trường học cuối cấp, có ảnh đóng dấu giáp lai
Giấy khai sinh bản gốc và bản photo công chứng
Sổ hộ khẩu gốc và bản photo
Bản chính Bằng tốt nghiệp THCS
Quyết định cải chính hộ tịch (trường hợp đã cải chính hộ tịch)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-005542-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23