Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-007091-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban địa chính – Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Bước 1: Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã và nhận phiếu hẹn. Trong trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất, cán bộ địa chính xã đi xác minh, đo vẽ danh giới. Trình lãnh đạo ký duyệt và đóng dấu hồ sơ. nhượng một phần thửa đất, cán bộ địa chính xã đi xác minh, đo vẽ danh giới chuyển nhượng. Trình lãnh đạo ký duyệt và đóng dấu hồ sơ
Bước 2: Công dân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Đơn xin giao đất
Quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền
Bản phôtô chứng thực giấy chứng nhận đầu tư và kèm theo hồ sơ dự án (đối với tổ chức)
Trích lục bản đồ địa chính khu đất (đối với tổ chức)
Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định tư kèm theo danh sách nhận tiền các hộ gia đình, cá nhân (đối với tổ chức)
Bố trí mặt bằng tổng thể (đối với tổ chức)
Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (đối với tổ chức)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác nhận Mức phí 10.000đ/hồ sơ tổ chức, 5.000đ/hồ sơ cá nhân.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hồ sơ xin giao đất đối với cá nhân, tổ chức - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-007091-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19