Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-007108-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban địa chính – Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực Hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã và nhận phiếu hẹn. Trong trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất, cán bộ địa chính xã xác minh, đo vẽ danh giới chuyển nhượng.
Bước 2: Trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân ký duyệt và đóng dấu hồ sơ
Bước 3: Công dân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Đơn xin tách thửa đất của cá nhân, tổ chức (nếu tặng cho một phần)
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hợp đồng tặng cho
Chứng minh thư nhân dân của 2 bên
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp GCNQSD đất, mẫu số 04/ĐK
Tải về
Đơn xin tách thửa đất của cá nhân, tổ chức (Mẫu số 17/ĐK)
Tải về
Hợp đồng tặng cho. Mẫu số 40/HĐTA với trường hợp có tài sản gắn liền. Mẫu số 41/HĐTA với trường hợp không có tài sản gắn liền.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí chứng thực Được tính theo giá trị Hợp đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (Không áp dụng cho cấp xã thuộc thành phố Bắc Giang) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-007108-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26