Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-007712-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ LĐTBXH cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày nếu hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào Hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ cho cán bộ tư pháp hộ tịch xã để chuyển cho cán bộ lao động Thương binh và Xã hội cấp xã
Bước 2: Cán bộ LĐ Thương binh và Xã hội xã tổng hợp hồ sơ; kiểm tra, rà soát, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận
Bước 3: Chuyển hồ sơ đến Phòng lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện giải quyết tiếp
Giấy khai sinh phôtô
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận Hồ sơ đề nghị cấp mới thẻ Bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-007712-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Bảo hiểm y tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22