Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-007727-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng xét duyệt hưởng trợ cấp xã hội của Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ LĐTBXH cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận Đơn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đề nghị cán bộ lao động Lao động thương binh xã hội hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo trợ xã hội
Bước 2: Cán bộ lao động Lao động thương binh xã hội cung cấp hồ sơ để đối tượng kê khai; kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận
Bước 3: Cán bộ lao động Lao động thương binh xã hội chuyển hồ sơ đến Phòng lao động Lao động thương binh xã hội cấp huyện giải quyết tiếp
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội
Phiếu rà soát đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
Danh sách trích ngang đối tượng bảo trợ xã hội
Lý lịch tự thuật
Bản photo công chứng CMTND hoặc Sổ hộ khẩu gia đình
Giấy xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên (đối với người tàn tật)
Giấy chứng tử của cha hoặc mẹ bị chết bản chính
Bản sao Giấy khai sinh
Biên bản xét duyệt đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội
Biên bản họp Hội đồng xét duyệt hưởng trợ cấp xã hội
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản họp Hội đồng xét duyệt hưởng trợ cấp xã hội
Tải về
Biên bản xét duyệt đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội
Tải về
Danh sách trích ngang đối tượng bảo trợ xã hội;
Tải về
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội;
Tải về
Phiếu rà soát đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng;
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại cộng đồng - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-007727-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18