Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-007793-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ LĐTBXH cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào bản khai
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân lập hồ sơ gửi cán bộ lao độngTBXH cấp xã, xem xét, kiểm tra
Bước 2: Cán bộ lao động Thương binh và Xã hội cấp xã trình lãnh đạo thường trực xã ký xác nhận và đóng dấu hồ sơ
Bước 3: Cán bộ lao động Thương binh và Xã hội cấp xã chuyển hồ sơ đến Phòng lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện giải quyết tiếp
Bản khai cá nhân người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần
Phô tô công chứng huân, huy chương (nếu người thoát ly phải có quyết định hưu trí)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến (Mẫu số 9-KC1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
33