Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-007817-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ LĐTBXH cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 đến 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận Hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đề nghị cán bộ lao động Thương binh và Xã hội cấp xã hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với thương binh chết do vết thương tái phát
Bước 2: Cán bộ lao động Thương binh và Xã hội cung cấp hồ sơ để đối tượng kê khai; kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã ký xác nhận
Bước 3: Cán bộ lao động Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Phòng lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện giải quyết tiếp
Đơn đề nghị suy tôn liệt sỹ
Giấy chứng tử bản chính
Giấy sao bệnh án bản chính
Bản photo công chứng CMTND
Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa
Biên bản Hội nghị dân chính đảng ở thôn
Giấy chứng nhận tình hình thân nhân
Biên bản Hội nghị Hội đồng chính sách xã hội xã
Công văn của Ủy ban nhân dân xã đề nghị xét suy tôn liệt sỹ
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với thương binh chết do vết thương tái phát - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-007817-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23