Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-008015-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Quản lý đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận Đơn xin cấp phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, cán bộ quản lý đô thị kiểm tra hồ sơ
Bước 2: Vào sổ, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký, đóng dấu vào đơn xin cấp phép xây dựng
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu BM-10-01)
Bản sao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp lệ khác về quyền sử dụng đất
Hồ sơ thiết kế công trình
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu BM-10-01)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí sử dụng vỉa hè để vật liệu xây dựng: 500 đồng/m2 (nếu sử dụng vỉa hè, lòng đường)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn xin cấp phép xây dựng (công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-008015-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26