Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-008027-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Quản lý đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận Đơn xin cấp phép xây dựng tạm
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, cán bộ quản lý đô thị kiểm tra hồ sơ
Bước 2: Vào sổ, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký, đóng dấu vào đơn xin cấp phép xây dựng
Bước 3: Công dân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Đơn xin cấp phép xây dựng tạm (theo mẫu BM-10-07)
Bản sao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp lệ khác về quyền sử dụng đất
Hồ sơ thiết kế công trình
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép xây dựng tạm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí sử dụng vỉa hè để vật liệu xây dựng 500 đồng/m2 (nếu sử dụng vỉa hè, lòng đường)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn xin cấp phép xây dựng tạm - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-008027-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24