Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-011133-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Lãnh đạo thường trực Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lời chứng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ tư pháp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, vào sổ, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký chứng thực
Bước 3: Trả kết quả cho công dân tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Bản chính và bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính 1.000đ/trang
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [240]
Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư - Bắc Giang
Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng, gỗ vườn, cây trồng phân tán tự đầu tư gây trồng và vay ưu đãi của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh - Bắc Giang
Cho phép khai thác gỗ rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh do chủ rừng tự bỏ vốn (trường hợp khoanh nuôi trên đất đã có rừng) - Bắc Giang
Cấp phép khai thác gỗ rừng trồng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư bằng vốn viện trợ, vốn ngân sách nhà nước - Bắc Giang
Xác nhận hồ sơ bảo hiểm y tế cho đối tượng được tặng thưởng Huân, Huy chương - Bắc Giang
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Bắc Giang
Chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Giang
Giao đất, thuê đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bắc Giang
Tách thửa hoặc hợp thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Bắc Giang
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bắc Giang
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng góp vốn, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bắc Giang
Xác nhận Đăng ký xóa thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Giang
Xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài , tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (đối với đất nằm trong khu công nghiệp) - Bắc Giang
Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. (đối với đất nằm trong khu công nghiệp) - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trong trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất - Bắc Giang
Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Bắc Giang
Đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ - Bắc Giang
Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ - Bắc Giang
Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về - Bắc Giang
Xác nhận đăng ký việc sinh cho các trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố đăng ký từ 1982 về trước (áp dụng riêng cho Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang) - Bắc Giang
Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch - Bắc Giang
Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên khi lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh - Bắc Giang
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước - Bắc Giang
Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã - Bắc Giang
Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bắc Giang
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư - Bắc Giang
Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi - Bắc Giang
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư - Bắc Giang
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bắc Giang
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bắc Giang
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bắc Giang
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bắc Giang
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khí tượng thuỷ văn - Bắc Giang
Giao rừng đối với tổ chức - Bắc Giang
Xác nhận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường - Bắc Giang
Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bắc Giang
Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Bắc Giang
Thủ tục cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống khai thác tinh nhân tạo - Bắc Giang
Thủ tục cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi Dê đực giống khai thác tinh nhân tạo - Bắc Giang
Thủ tục cấp Chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống khai thác tinh nhân tạo. - Bắc Giang
Thủ tục cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi trâu đực giống khai thác tinh nhân tạo - Bắc Giang
Thủ tục đăng ký để được đánh giá, chỉ định là tổ chức chứng nhận quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong - Bắc Giang
Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả đánh giá nội bộ) - Bắc Giang
Tiếp nhân công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (theo đánh giá tổ chức chứng nhận) - Bắc Giang
Tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP - Bắc Giang
Xác nhận giải quyết chế độ đối với người được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến còn sống hoặc đã chết trước 1995 - Bắc Giang
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn - Bắc Giang
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy - Bắc Giang
Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản - Bắc Giang
Hồ sơ xin cấp phép chế biến khoáng sản - Bắc Giang
Hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản - Bắc Giang
Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Bắc Giang
Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản - Bắc Giang
Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản - Bắc Giang
Hồ sơ đăng ký hoạt động khoáng sản - Bắc Giang
Hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề khoan nước - Bắc Giang
Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng - Bắc Giang
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa Tâm thần - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa Ung bướu - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám nội tổng hợp, Phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa Tim, Mạch, Nhi, Lao và bệnh phổi và các Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội khác, Phòng tư vấn khám chữa bệnh qua điện thoại, Phòng tư vấn chăm sóc sức khoẻ qua các phương tiện công nghệ, thông tin, và trang thiết bị y tế - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám đa khoa - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng Xét nghiệm - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt Nhà thuốc” - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt nam (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế) - Bắc Giang
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Cơ sở điều trị không dùng thuốc - Bắc Giang
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Phòng chẩn trị - Bắc Giang
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Bắc Giang
Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Giang
Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu Phòng chẩn trị - Bắc Giang
Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu Trung trâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Bắc Giang
Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho cơ sở điều trị không dùng thuốc - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) y tế (bao gồm: CSDV tiêm chích, thay băng, đo nhiệt độ, huyết áp;CSDV làm răng giả; CSDV chăm sóc sức khoẻ tại nhà và CSDV Kính thuốc - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Nhà Hộ sinh - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa Răng – Hàm - Mặt - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa ngoại - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình. - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng và vật lý trị liệu - Bắc Giang
Thỏa thuận xây dựng biển quảng cáo - Bắc Giang
Đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam - Bắc Giang
Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm - Bắc Giang
Xác nhận bản khai cá nhân người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần - Bắc Giang
Xác nhận đơn đề nghị cho vay vốn và hỗ trợ người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài - Bắc Giang
Xác nhận hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại cộng đồng - Bắc Giang
Xác nhận hồ sơ xin giao đất đối với cá nhân, tổ chức - Bắc Giang
Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động phát điện đối với các công trình điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - Bắc Giang
Cấp mới Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống - Bắc Giang
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - Bắc Giang
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kv trở xuống - Bắc Giang
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kv trở xuống - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kv trở xuống - Bắc Giang
Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc - Bắc Giang
Xác nhận hồ sơ trang cấp vật dùng cho thương binh, bệnh binh - Bắc Giang
Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà Nước - Bắc Giang
Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước - Bắc Giang
Xác nhận thành tích trong kháng chiến - Bắc Giang
Thay đổi nội dung, phạm vi và thời gian hoạt động của Công ty cho thuê tài chính - Bắc Giang
Công tác tuyển dụng cán bộ - công chức loại A - Bắc Giang
Xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài - Bắc Giang
Xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ - Bắc Giang
Xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào19 - Bắc Giang
Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với thương binh chết do vết thương tái phát - Bắc Giang
Xác nhận đơn đề nghị cai nghiện tự nguyện của người nghiện ma tuý vào cai nghiện tại các trung tâm - Bắc Giang
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông - Bắc Giang
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với giáo dục trung học phổ thông) - Bắc Giang
Cấp chứng chỉ quy hoạch điều chỉnh - Bắc Giang
Cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình - Bắc Giang
Hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Bắc Giang
Thủ tục Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương - Bắc Giang
Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bắc Giang
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Bắc Giang
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bắc Giang
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần - Bắc Giang
Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần - Bắc Giang
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản - Bắc Giang
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt - Bắc Giang
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư - Bắc Giang
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Bắc Giang
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (Trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) - Bắc Giang
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Bắc Giang
Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Bắc Giang
Cấp thẻ công chứng viên - Bắc Giang
Gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng - Bắc Giang
Cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp - Bắc Giang
Cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho trung tâm dạy nghề công lập và tư thục - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho các cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp - Bắc Giang
Đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho trường trung cấp nghề - Bắc Giang
Thành lập trường trung cấp nghề công lập - Bắc Giang
Thành lập trường trung cấp nghề tư thục - Bắc Giang
Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục - Bắc Giang
Thành lập trung tâm dạy nghề công lập - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án (trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án (trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) - Bắc Giang
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh - Bắc Giang
Thẩm tra Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô dưới 300 tỷ và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Bắc Giang
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp - Bắc Giang
Xác nhận thuyết minh đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao - Bắc Giang
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn - Bắc Giang
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy - Bắc Giang
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án - Bắc Giang
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình và nhà ở riêng lẻ - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Bắc Giang
Cấp giấy phép di dời công trình - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ - Bắc Giang
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bắc Giang
Cấp giấy sửa chữa cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2, công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND tỉnh quy định.- Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng tạm đối với công trình và nhà đô thị - Bắc Giang
Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bắc Giang
Miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội - Bắc Giang
Phê duyệt Đề án liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp có yếu tố nước ngoài - Bắc Giang
Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài (trừ các cơ sở thuộc thẩm quyền Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp) - Bắc Giang
Cấp phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và phân hiệu của những cơ sở này; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị cho phép thành lập; trường trung cấp chuyên nghiệp và phân hiệu của những cơ sở này - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài - Bắc Giang
Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường - Bắc Giang
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở - Bắc Giang
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài (trừ các cơ sở thuộc thẩm quyền Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp)- Bắc Giang
Cấp phép hoạt động giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài - Bắc Giang
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc - Bắc Giang
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông từ sổ gốc - Bắc Giang
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế) - Bắc Giang
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hành nghề dược ở Việt Nam (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế) - Bắc Giang
Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc/Thay đổi địa điểm, điều kiện kinh doanh - Bắc Giang
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Bắc Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Bắc Giang
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Bắc Giang
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Bắc Giang
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây - Bắc Giang
Chấp thuận xây dựng lò gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải - Bắc Giang
Cấp giấy phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải - Bắc Giang
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Bắc Giang
Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình - Bắc Giang
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận ưu tiên khu vực - Bắc Giang
Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi - Bắc Giang
Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện hợp tác xã - Bắc Giang
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Giang
Thuê đất tạm thời làm bãi chứa cát, sỏi - Bắc Giang
Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bắc Giang
Chuyển trường trung học cơ sở trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bắc Giang
Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường - Bắc Giang
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở - Bắc Giang
Cấp phép hoạt động giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài - Bắc Giang
Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài - Bắc Giang
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc - Bắc Giang
Cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường của các hoạt động bao gồm: tập kết rác thải để trung chuyển; điểm đỗ xe taxi - Bắc Giang
Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông - Bắc Giang
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Trường hợp bến mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến) - Bắc Giang
Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện hợp tác xã - Bắc Giang
Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập - Bắc Giang
Hỗ trợ chi phí học tập - Bắc Giang
Báo cáo về việc thành lập pháp nhân và tổ chức cơ sở của Hội - Bắc Giang
Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm - Bắc Giang
Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân - Bắc Giang
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bắc Giang
Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Bắc Giang
Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Bắc Giang
Đăng ký bổ sung loài nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Bắc Giang
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bắc Giang
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Bắc Giang
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Bắc Giang
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bắc Giang
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Bắc Giang
Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam (Triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức; Triển lãm mỹ thuật tại địa phương, khu vực do cơ quan trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Bắc Giang
Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn - Bắc Giang
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - Bắc Giang
Đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (không gắn với thành lập doanh nghiệp) - Bắc Giang
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không phải thẩm tra - Bắc Giang
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng và thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bắc Giang
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bắc Giang
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bắc Giang
Thẩm tra Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Bắc Giang
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Bắc Giang

0
20