Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-011649-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hoá và Thông tin - Mặt trận tổ quốc huyện - Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp đơn đề nghị xây dựng, tôn tạo, sửa chữa nơi thờ tự nộp tại Phòng Nội vụ
Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, viết phiếu hẹn; phối hợp với Phòng Văn hoá và thông tin huyện thẩm định (trường hợp công trình thờ tự đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá); Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện (cho ý kiến) và Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét tình hình cụ thể nơi thờ tự, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định
Bước 3: Phòng Nội vụ trả kết quả về Ủy ban nhân dân cấp xã và nơi đề nghị xây dựng, tu sửa, tôn tạo
Đơn đề nghị xây dựng, tôn tạo, sửa chữa có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và của tổ chức Hội cơ sở
Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã và phương án tu sửa, xây dựng, tôn tạo bằng văn bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bản vẽ thiết kế công trình tôn giáo và trích lục bản đồ quy hoạch khu đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản xác định gianh giới khu đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định cấp giấy phép xây dựng, tôn tạo, sửa chữa nơi thờ tự thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện (trước năm 2007) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-011649-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25