Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-011709-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ xin chuyển công tác tại phòng Nội vụ để xem xét hồ sơ
Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, viết phiếu hẹn; tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra văn bản đồng ý tiếp nhận cán bộ về công tác tại đơn vị; Gửi văn bản đồng ý tiếp nhận viên chức đến đơn vị đang công tác của viên chức
Bước 3: Khi có quyết định điều động viên chức của đơn vị viên chức đang công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tiếp nhận và điều động về các trường
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Nội vụ
Sơ yếu lý lịch
Đơn xin chuyển công tác
Hồ sơ gốc của giáo viên, nhân viên
Quyết định điều động của đơn vị nơi giáo viên, nhân viên hiện công tác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận và phân công công tác đối với giáo viên, nhân viên - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-011709-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24