Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-011815-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không xác định thời hạn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện
Bước 2: Cán bộ bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển phòng Tư pháp
Bước 3: Phòng Tư pháp tra cứu hồ sơ lưu, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký bản sao giấy tờ hộ tịch
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy đề nghị
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 3000 đồng/1 trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-011815-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21