Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-012561-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (số lượng lớn trên 20 bản trả vào ngày làm việc tiếp theo)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực văn bản đúng với bản chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc trực tiếp tại Phòng Tư pháp
Bước 2: Cán bộ bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhân hồ sơ, chuyển Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ, trình Trưởng phòng Tư pháp ký chứng thực. Chuyển kết quả lại bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bản chính các giấy tờ cần chứng thực
Bản sao các giấy tờ cần chứng thực
Bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: Theo nhu cầu
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực không quá 2000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-012561-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18