Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-012582-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 2: Cán bộ bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, viết phiếu hẹn, chuyển hồ sơ tới Phòng Tư pháp nhận hồ sơ xem xét, tham mưu, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định
Bước 3: Lãnh đạo Phòng Tư pháp ký ghi chú thay đổi, cải chính vào mặt sau giấy khai sinh; cán bộ phòng Tư pháp vào sổ, lưu hồ sơ; chuyển bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện trả kết quả
Bước 4: Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện thu phí theo quy định và trả kết quả cá nhân
Tờ khai thay đổi cải chính hộ tịch
Bản sao chứng thực CMND
Sổ hộ khẩu (để đối chiếu)
Bản chính Giấy khai sinh (để đối chiếu)
Các giấy tờ hợp lệ làm căn cứ pháp lý để cải chính, thay đổi các sự kiện hộ tịch
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch 25.000d/trường hợp Không thu lệ phí đối với trường hợp bổ sung hộ tịch

0
17