Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-013313-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -Ủy ban nhân dân huyện
Thời hạn giải quyết: 05 - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện; cán bộ tiếp nhận hướng dẫn viết giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.
Bước 2: Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm định và hoàn thiện giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Bước 3: Phòng tài chính - Kế hoạch trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xem xét và ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hồ sơ được chuyển lại một cửa của Ủy ban nhân dân huyện
Bước 4: Cá nhân xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và lấy Giấy CN kinh doanh tại bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân huyện.
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Bản sao Chứng minh thư nhân dân
Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của phường, xã (nếu có)
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề đủ điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 30.000
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-013313-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
63