Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-013403-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân huyện
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân huyện; cán bộ tiếp nhận hướng dẫn Cá nhân viết giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn
Bước 2: Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm định và hoàn thiện giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xem xét và ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hồ sơ được chuyển lại Bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân huyện
Bước 4: Cá nhân xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và lấy Giấy chứng nhận kinh doanh tại Bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân huyện
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Bản gốc Đăng ký kinh doanh
Bản sao Chứng minh thư nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh 20.000
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ cá thể - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-013403-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16