Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-013980-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua cán bộ địa chính xã đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng TN&MT
Bước 2: Cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và vào sổ tiếp nhận, viết phiếu hẹn nếu đủ hồ sơ; Tổ chức thẩm định; hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định và giấy chứng nhận; cán bộ chuyên môn nhận quyết định và vào sổ theo dõi
Bước 3: Cá nhân hoặc thông qua cán bộ địa chính xã đến nộp lệ phí và nhận kết quả tại Phòng TN&MT
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có biên bản niêm yết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ
Các chứng từ, hoá đơn thực hiện nghĩa vụ tài chính
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ 12.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ: dưới 500 m2 là 50.000 đồng; trên 500 m2 là 100.000 đồng.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSDĐ, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-013980-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
35