Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-014624-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSDĐ- Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân hoặc thông qua cán bộ địa chính xã đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ
Bước 2: Cán bộ Văn phòng Đăng ký QSDĐtiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và vào sổ tiếp nhận, viết phiếu hẹn nếu đủ hồ sơ; Tổ chức thẩm định; hoàn thiện hồ sơ, chuyển phiếu chuyển thông tin đến chi cục thuế để tính toán nộp lệ phí trước bạ và thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất - năm 2009 là thuế thu nhập cá nhân (cá nhân nộp tại chi cục thuế). Nhận lại hồ sơ từ chi cục thuế hoặc từ cá nhân; chỉnh lý vào giấy chứng nhận, trình lãnh đạo Văn phòng ký hoặc hướng dẫn Cá nhân làm thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa (Nếu chuyển nhượng một phần hoặc hợp thửa) và vào sổ theo dõi.\
Bước 3: Cá nhân hoặc thông qua cán bộ địa chính xã đến nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công chứng của Phòng Công chứng
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người nhận chuyển nhượng
Bản gốc và 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận QSDĐ
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ công chứng)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người nhận chuyển nhượng
Tải về
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 50.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-014624-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18